Grau en Ciències Biomèdiques

MIRALLES EXPÓSITO, MARIA DEL PILAR

Categoria: BECARI/ÀRIA PREDOCTORAL FI (AGAUR)
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: MEDICINA EXPERIMENTAL
Email: maria.miralles@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Grau en Ciències Biomèdiques 1 HISTOLOGIA HUMANA