Grau en Ciències Biomèdiques

Guies docents de cursos anteriors

Curs 2022-23

1r CURS
PRIMER QUADRIMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101534 QUÍMICA GENERAL I ORGÀNICA T 7,5
101500 FONAMENTS FISICOMATEMÀTICS B 6
101503 BIOLOGIA CEL·LULAR T 7,5
101536 BIOQUÍMICA ESTRUCTURAL T 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101538 ANATOMIA HUMANA T 6
101650 FISIOLOGIA HUMANA T 9
101539 HISTOLOGIA HUMANA B 6
101535 BIOQUÍMICA METABÒLICA T 6
101514 BIOLOGIA MOLECULAR B 6
2n CURS
PRIMER QUADRIMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101537 MICROBIOLOGIA B 9
101504 GENÈTICA T 6
101510 PATOLOGIA CEL·LULAR I MOLECULAR B 6
101509 FISIOPATOLOGIA HUMANA B 9
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101516 ENGINYERIA GENÈTICA B 6
101652 PROTEÒMICA I ENGINYERIA DE PROTEÏNES B 6
101517 BIOÈTICA, ASPECTES LEGALS EN CIÈNCIES BIOMÈDIQUES I BASES PER A LA MANIPULACIÓ D'ANIMALS T 6
101505 BIOESTADÍSTICA T 6
101651 IMMUNOLOGIA B 6
3r CURS
PRIMER QUADRIMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101518 BIOINFORMÀTICA I BIOLOGIA DE SISTEMES B 6
101532 NEUROCIÈNCIA FONAMENTAL B 9
101659 PATOLOGIA VASCULAR B 3
101655 CÀNCER I B 9
101653 TÈCNIQUES INSTRUMENTALS I: CULTIUS CEL·LULARS B 3
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101533 MALALTIES DEL SISTEMA NERVIÓS B 6
101527 BIOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT I MEDICINA REGENERATIVA O 6
101531 MODELITZACIÓ MATEMÀTICA I ESTADÍSTICA DE PROCESSOS BIOLÒGICS (BIOMODELS) O 6
101528 MICROBIOLOGIA AVANÇADA O 6
101656 CÀNCER II B 6
101530 BIOQUÍMICA CLÍNICA O 6
101513 FARMACOLOGIA B 6
4t CURS
PRIMER QUADRIMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101657 ESTRÈS EN SISTEMES BIOLÒGICS B 6
101526 BIOLOGIA SINTÈTICA EN BIOMEDICINA O 6
101529 GENÈTICA HUMANA O 6
101658 ENVELLIMENT B 6
101660 BIOMEDICINA FORENSE O 3
101654 TÈCNIQUES INSTRUMENTALS II B 6
101661 BIOEMPRESA O 3
101662 JOURNAL CLUB FOR BIOMEDICAL STUDENTS O 3
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101524 TREBALL DE FI DE GRAU B 6
101523 PRÀCTICUM B 24