Grau en Ciències Biomèdiques

Fitxa de la titulació

Nom

GRAU EN CIÈNCIES BIOMÈDIQUES

Curs acadèmic

2023_24

Crèdits ECTS

240

Preu crèdit ECTS

18,46 €/crèdit

Centre que l'imparteix

Facultat de Medicina

Any d'inici

Curs 2009_2010

Règim de dedicació

Temps complet

Modalitat

Presencial

Idioma d'impartició

Català, castellà, anglès

Places

45

Coordinació

Contacte
Contacte
Contacte
Preinscripció
Preinscripció
Preinscripció
Matrícula
Matrícula
Matrícula
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
MATÈRIA TRANSVERSAL
MATÈRIA TRANSVERSAL
MATÈRIA TRANSVERSAL
Ofertes Treball Final de Grau
Ofertes Treball Final de Grau
Ofertes Treball Final de Grau
Programa Impuls
Programa Impuls
Programa Impuls
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
PROGRAMA D'ACOLLIDA CURS 2023-24
PROGRAMA D'ACOLLIDA CURS 2023-24
PROGRAMA D'ACOLLIDA CURS 2023-24

El grau en Ciències Biomèdiques (Biomedicina) és un nou grau implantat a l'Estat espanyol al curs 2009-10, però amb una llarga tradició als països capdavanters en recerca biomèdica. La Biomedicina és un ensenyament molt arrelat als països avançats en la recerca vinculada a l'estudi de les patologies humanes (Suècia, els Estats Units, el Regne Unit, Alemanya, el Japó). La Facultat de Medicina de Lleida ha elaborat el seu pla d'estudis amb la col·laboració de la Universitat de Marburg (Alemanya), la qual porta 25 anys impartint el grau en Biomedicina. 

La docència en el grau de Ciències Biomèdiques de la UdL és impartida per metges/investigadors clínics en un 40% i investigadors bàsics en un 60%, aportant a l'estudiant una àmplia formació en els darrers avenços en el coneixement de les malalties des de les dues vessants. El grau té com a finalitat preparar i formar professionals que desenvoluparan la seua activitat en la recerca biomèdica, el diagnòstic biològic de les malalties i la seua prevenció, i el disseny de noves estratègies assistencials, a més de capacitar-los com a tecnòlegs, docents, comunicadors i creadors de coneixement en les diverses àrees biomèdiques.

Per què estudiar?

  • Vols saber per què les cèl·lules es tornen canceroses?
  • Vols saber com es pot evitar la degeneració de les neurones en malalts de Parkinson, Alzheimer o d'esclerosi?
  • Vols saber com es poden aturar els efectes devastadors del virus de la Sida?
  • Vols saber les bases cel·lulars i moleculars de la depressió?

El grau està orientat a l'anàlisi de les bases biològiques de la patologia humana i té com a objectiu formar professionals i investigadors en ciències de la salut que siguin capaços d'entendre els avenços en biologia cel·lular i molecular i aplicar-los al camp de la medicina, i d'integrar els coneixements bàsics dels mecanismes moleculars i les seues funcions biològiques amb la seua aplicació a la salut i a les malalties humanes. 

      

NOTES DE TALL
  1a assignació 4a assignació
2010 10,918 9,384
2011 11,077 10,640
2012 11,244 10,656
2013 11,260 9,751
2014 11,348 11,052
2015 11,712 11,590
2016 11,809  11,461 
2017 11,642 11,196
2018 11,760 11,760
2019 11,869 11,792
2020 12,095 10,121
2021 12,324