Grau en Ciències Biomèdiques

Accés

Perfil d'ingrés


El grau en Ciències Biomèdiques està orientat a l'anàlisi de les bases biològiques de la patologia humana i té com a objectiu formar professionals i investigadors en ciències de la salut que siguin capaços d'entendre els avenços en biologia cel·lular i molecular i aplicar-los al camp de la medicina, i d'integrar els coneixements bàsics dels mecanismes moleculars i les seues funcions biològiques amb la seua aplicació a la salut i a les malalties humanes. 

Per accedir als estudis de grau de les universitat públiques catalanes cal fer la preinscripció universitària, en les dates que s'anuncien oportunament, triant les preferències d'estudi i entregant la documentació requerida.

Podeu trobar més informació sobre la preinscripció a la pàgina de l’Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya, que és qui gestiona l’accés a tot el sistema públic universitari.

La coordinació dels processos d'accés i admissió a la universitat és una prioritat estratègica del Consell Interuniversitari de Catalunya, mitjançant la qual es pretén garantir que l'accés a la universitat de l'estudiantat que prové del batxillerat i de les persones més grans de 25 anys respecti els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat, així com garantir la igualtat d'oportunitats en l'assignació de places. L'accés està regulat pel RD 412/2014.

Amb relació a la fase general per a la nota d'admissió al grau, els paràmetres de ponderació seran de 0,2 per a Biologia, Química, Física i Matemàtiques.  Enllaç ponderacions

EVOLUCIÓ DE LES NOTES DE TALL
  1a assignació 4a assignació
2018 11,760 11,760
2019 11,869 11,792
2020
12,095 10,121
2021 12,324 12,287
2022 12,468 12,186
2023
11,972
 

 

CURSOS POSTERIORS

Criteris d'admissió a la Facultat de Medicina aprovats en Comissió d'Ordenació Acadèmica de la Universitat de Lleida de 22 de novembre de 2019 Criteris admissió

Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades

  • Laboratoris hospitalaris d'anàlisis clíniques i anatomia patològica.
  • Indústria biomèdica.
  • Universitats i instituts.
  • Periodisme i divulgació científica.
  • Assessoria legal, científica i tècnica en biomedicina.

Sortides professionals

  • Investigador/a biomèdic/a.
  • Gestor/a de la investigació biomèdica.
  • Assessor/a legal, científic/a i tècnic/a en biomedicina.
  • Docent en universitats i instituts.

Altra informació d'interès: