Grau en Ciències Biomèdiques

Calendari acadèmic

Veure Calendari Acadèmic - Curs 2022-2023

Veure Calendari Acadèmic - Curs 2021-2022

 

  Dates acadèmiques Facultat de Medicina

  12 de setembre  - Jornada d'Acollida per als estudiants de 1er curs de graus i dobles graus
-  Inici Oficial del Curs Acadèmic 2022-23 a la UdL. Inici de les classes als graus i dobles graus
12 de Setembre - 26 d'octubre: Inici de les classes dels màsters i dels dobles màsters
  11 al 18 de novembre   Primer període avaluatiu Graus (1r semestre)
  20 de gener   Finalització de les classes Primer Semestre
  27 de gener a 3 de  febrer   Segon període avaluatiu Graus (1r semestre)
  6 de febrer   Inici classes Segon Semestre 
 24-31 de març  1er periode avaluatiu graus (2n semestre)
 28 abril  Jornades culturals
  27 de maig   Finalització de les classes del Segon Semestre
  29 de maig a 5 de juny   2on periode avaluatiu graus - (2n Semestre)
  26 a 30 de juny    Recuperacions Primer  Semestre