Bachelor's degree Biomedical Sciences

Academic calendar

Academic calendar 2021-2022

Academic Calendar 2020-2021

  Dates acadèmiques Facultat de Medicina

  13 de setembre  - Jornada d'Acollida per als estudiants de 1er curs de graus i dobles graus
-  Inici Oficial del Curs Acadèmic 2020-21 a la UdL. Inici de les classes als graus i dobles graus
13 de Setembre - 26 d'octubre: Inici de les classes dels màsters i dels dobles màsters
  20 de setembre   Inici Oficial del Curs Acadèmica 2020-21 de Graus (Primer curs)
 12 al 19 de novembre   Primer període avaluatiu Graus (1r semestre)
  7 de gener   Finalització de les classes Primer Semestre
  5 al 12 de febrer   2on periode d'examens Primer Semestre 1r  curs
  28 de gener a 4 de febrer   Segon període avaluatiu Graus (1r semestre)
  7 de febrer   Inici classes Segon Semestre 
  27 de maig   Finalització de les classes del Segon Semestre
  27 de maig a 3 de juny   2on periode d'examens Segon Semestre
  27 de juny a 1 de juliol   Recuperacions Primer  Semestre
  1 a 7 de setembre  Període recuperacions assignatures 2n Semestre
  1 al 4 de septiembre   Periodo opcional de activitades evaluativas